Thời gian làm bài là 30 phút !

Chúc bạn đạt kết quả tốt!

Đã hết 30 phút làm bài


Đề 2: Viễn thám radar và ứng dụng

1 / 30

Đối với các biến động liên quan đến địa hình như sụt lún đất, trượt lở đất, người ta có thể sử dụng

2 / 30

Dữ liệu Radar dạng GRD có thể được tổ hợp mầu từ các phân cực khác nhau để xác định sự biến dạng địa hình

3 / 30

Khi có hiện tượng tràn dầu trên biển thì nơi có dầu thì tán xạ phản hồi?

4 / 30

Đối với ảnh Sentinel-1 dạng SLC khi xử lý chúng ta cần phảo loại bỏ các vạch sọc ngang trên từng dải ảnh phụ. Việc loại bỏ những sọc ngang này được gọi là

5 / 30

Trên ảnh cường độ Intensity dưới dạng GRD thì đối tượng là nước lặng sẽ có mầu sắc

6 / 30

Khi làm tổ hợp mầu xác định sự thay đổi của lớp phủ bề mặt có thể lựa chọn các kiểu tổ hợp như

7 / 30

Người ta có thể lấy các kiểu tổ hợp mầu cho ảnh Radar SAR theo các thời kỳ khác nhau như giữa năm này qua năm khác hoặc tháng này qua tháng khác

8 / 30

Khi nghiên cứu về biến động lớp phủ bề mặt người ta có nên trộn lẫn dữ liệu theo cả hai hướng quỹ đạo đi lên và đi xuống với nhau để xử lý hay không? (nghĩa là sử dụng ảnh trước khi có sự thay đổi là ảnh theo hướng đi lên và sau khi có sự thay đổi là ảnh có hướng đi xuống)

9 / 30

Hình ảnh trên ảnh Radar SAR sẽ bị biến dạng tương tự nhau trên toàn bộ ảnh (các pixel ở tầm gần và tầm xa có độ biến dạng giống nhau)

10 / 30

Kết quả phân tích từ ảnh viễn thám phục vụ nghiên cứu tai biến địa chất sẽ có độ tin cậy cao hơn nếu

11 / 30

Đối với các khối trượt lớn, điển hình (có mặt trượt, tốc độ dịch chuyển chậm), có thể sử dụng các phương pháp, kỹ thuật sau để quan trắc theo dõi dịch chuyển, sự phát triển của khối trượt

12 / 30

Trong các mô hình số viết tắt DTM và DSM,  mô hình nào mô tả độ cao bề mặt đất, đối tượng tự nhiên (cây cối) và các công trình nhân sinh

13 / 30

UAV với camera quang học thông thường, chụp ảnh đa thời gian có thể cho phép

14 / 30

Người ta có thể tách các vết dầu trên biển bằng sử dụng

15 / 30

Dữ liệu SRTM được phủ trong phạm vi nào của Trái đất

16 / 30

Kỹ thuật ra-đa giao thoa khó phát huy tác dụng nhất trong theo dõi biến dạng bề mặt địa hình đối với

17 / 30

Khi rừng bị suy thoái, giá trị tán xạ ngược có thể sẽ có các biểu hiện

18 / 30

Ảnh TOPS SAR Sentinel-1 có độ rộng dải quét là

19 / 30

Khi thiết kế đặt trạm TInSAR nhằm mục tiêu theo dõi dịch chuyển của khối trượt cần lưu ý

20 / 30

Ảnh Radar Sentinel-1 là loại ảnh

21 / 30

Trong kỹ thuật ra-đa giao thoa, nếu sử dụng dữ liệu SAR có bước sóng 3,1cm thì thành phần dịch chuyển sẽ cho một vân giao thoa bằng

22 / 30

Vết dầu loang trên ảnh thường có hình dạng 

23 / 30

Vệ tinh ALOS PalSAR 2 có thể thu được ảnh với độ rộng vệt quét lớn nhất là

24 / 30

Để có thể tạo ra mô hình số độ cao DEM, các nguồn dữ liệu sau có thể được sử dụng

25 / 30

Khả năng xác định được các đối tượng dưới tán rừng sẽ tốt nhất đối với band nào ở đây?

26 / 30

Trong kỹ thuật ra-đa giao thoa (InSAR), thời gian chụp giữa ảnh chính (master) và ảnh phụ (slave) càng xa nhau thì chất lượng giao thoa:

27 / 30

Quan điểm cho rằng khi bay chụp bằng ra-đa trên tàu con thoi lập DEM toàn cầu (SRTM), đường đáy (baseline) của kỹ thuật ra-đa là:

28 / 30

Các dữ liệu nên có phục vụ nghiên cứu trượt đất gồm

29 / 30

Để xác định lớp phủ là rừng thì người ta thường hay lựa chọn giá trị tán xạ phản hồi nào để tính ?

30 / 30

Ứng dụng ảnh SAR trong xác định sinh khối rừng là phải?

Your score is

The average score is 76%