Viện Vũ trụ và Địa không gian Vega (Vega Space and Geospatial Academy – VSGA)

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo Công nghệ Vũ trụ và Địa không gian tại Việt Nam

Nơi tạo điều kiện tối đa cho sáng tạo và thực hành, đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, tạo ra những ảnh hưởng đột phá trong Khoa học công nghệ, kiến tạo tương lai.

Từ đào tạo thiết bị phần cứng đến phần mềm, từ bảo trì đến vận hành, Trung tâm đều có giải pháp đào tạo dựa trên kinh nghiệm 25 năm triển khai thực tế các hệ thống công nghệ thông tin, tác chiến, hệ thống trạm thu mặt đất, hệ thống dữ liệu lớn và nghiên cứu phát triển các thế hệ vệ tinh.

Xem thêm