Khóa học Google Earth Engine: Phân tích dữ liệu viễn thám và địa không gian

KHÓA HỌC GOOGLE EARTH ENGINE: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VIỄN THÁM VÀ ĐỊA KHÔNG GIAN

Bạn sẽ học được gì?

Khóa học giới thiệu nền tảng GEE và lập trình Javascript, hướng dẫn phân tích dữ liệu viễn thám và địa không gian trên GEE.

Đối tượng học viên:

  • Sinh viên, Học viên, Chuyên viên kỹ thuật

Giảng viên:

  • Chuyên gia

Thời lượng khóa học:

  • 6 buổi học

Nội dung khóa học:

1. Giới thiệu nền tảng GEE và cài đặt môi trường
2. Javascipt cơ bản và một số hàm cơ bản của GEE
3. Tương tác với dữ liệu Landsat , truy vấn, tính toán các chỉ số, phân tích
4. Tương tác với dữ liệu Sentinel 2, truy vấn, tính toán các chỉ số, phân tích
5. Phân tích biến động hiện trạng qua các giai đoạn

 

Đang cập nhật

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Khóa học Google Earth Engine: Phân tích dữ liệu viễn thám và địa không gian”

Giá: Liên hệSKU: LK01

Thông tin khóa học
  • Đang cập nhật
  • 6 buổi
  • Cơ bản
  • Đang cập nhật