Giá: Liên hệSKU: UQO_06
Giá: Liên hệSKU: UQA_03
Giá: Liên hệSKU: UQO_02
Giá: Liên hệSKU: UQO_05
Giá: Liên hệSKU: UQA_01
Giá: Liên hệSKU: URA_04

Ứng dụng viễn thám trong dân sự

Khóa học Viễn thám RADAR trong giám sát lúa

Giá: Liên hệSKU: URO_02

Ứng dụng viễn thám trong dân sự

Khóa học Viễn thám RADAR trong giám sát sụt lún

Giá: Liên hệSKU:
Giá: Liên hệSKU:

Ứng dụng viễn thám trong dân sự

Khóa học Viễn thám SAR trong giám sát ngập lụt

Giá: Liên hệSKU: URA_01