Giá: Liên hệSKU: US04
Giá: Liên hệSKU: UQ05
Giá: Liên hệSKU: UQ03
Giá: Liên hệSKU: UQ01
Giá: Liên hệSKU: UQ02
Giá: Liên hệSKU: US05

Ứng dụng viễn thám trong dân sự

Khóa học Viễn thám RADAR trong giám sát lúa

Giá: Liên hệSKU: US03
Giá: Liên hệSKU: US02

Ứng dụng viễn thám trong dân sự

Khóa học Viễn thám SAR trong giám sát ngập lụt

Giá: Liên hệSKU: US01