Khóa học Viễn thám Quang học trong giám sát biến động rừng

KHÓA HỌC VIỄN THÁM QUANG HỌC TRONG GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG RỪNG

Bạn sẽ học được gì?

Khóa học cung cấp kiến thức về viễn thám quang học ứng dụng trong giám sát biến động rừng. 

Học viên được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học. 

Đối tượng học viên:

  • Sinh viên, học viên, chuyên viên,
  • Các đơn vị/tổ chức quản lý rừng

Giảng viên

  • Chuyên gia 

Thời lượng học:

  • 6 buổi học

Nội dung khóa học:

1. Giới thiệu dữ liệu viễn thám quang học và phần mềm/ nền tảng xử lý ảnh viễn thám quang học 
2. Ứng dụng ảnh Quang học trong nghiên cứu về rừng 
3. Xác định và giám sát khu vực có biến động về rừng 
 

 

 
Đang cập nhật

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Khóa học Viễn thám Quang học trong giám sát biến động rừng”

Giá: Liên hệSKU: UQ01

Thông tin khóa học
  • Đang cập nhật
  • 6 buổi
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật