Khóa học nổi bật

Ứng dụng viễn thám trong dân sự

Khóa học Viễn thám RADAR trong giám sát lúa

Giá: Liên hệSKU: URO_02
Giá: Liên hệSKU: XQA_01
Giá: Liên hệSKU: HOA_03
Giá: Liên hệSKU: UQA_01

Phần mềm-Nền tảng-Lập trình ứng dụng

Khóa học Pixel Factory: Phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng

Giá: Liên hệSKU: PKA_03
Giá: Liên hệSKU: UQO_02
Giá: Liên hệSKU: TQA_01
Giá: Liên hệSKU: TSA_01
Giá: Liên hệSKU: TGO_01

Ứng dụng viễn thám trong dân sự

Khóa học Viễn thám SAR trong giám sát ngập lụt

Giá: Liên hệSKU: URA_01
Giá: Liên hệSKU: UQO_02
Giá: Liên hệSKU: URA_04

Ứng dụng viễn thám trong dân sự

Khóa học Viễn thám RADAR trong giám sát lúa

Giá: Liên hệSKU: URO_02
Giá: Liên hệSKU: UQO_06
Giá: Liên hệSKU: SOT_05
Giá: Liên hệSKU: SOT_03
Giá: Liên hệSKU: SOT_02

Được quan tâm nhiều

Giá: Liên hệSKU: TGO_01

Phần mềm-Nền tảng-Lập trình ứng dụng

Khóa học Pixel Factory: Phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng

Giá: Liên hệSKU: PKA_03
Giá: Liên hệSKU: XQA_01
Giá: Liên hệSKU: TQA_01

Khóa học mới nhất

Giá: Liên hệSKU: HOA_03
Giá: Liên hệSKU: HOA_05
Giá: Liên hệSKU: HOA_04
Giá: Liên hệSKU: HOA_02
Giá: Liên hệSKU: UQO_06
Giá: Liên hệSKU: UQO_05