ALOS-PALSAR 2

Đơn vị: JAXA
Độ phân giải: Trung bình

Thông tin ALOS-PALSAR 2

Thông số kỹ thuật

Đang cập nhật...

Video & Gallery

Đang cập nhật...