Khai giảng Khóa học Ứng dụng Kỹ thuật Viễn thám trong Giám sát Nhiệt độ và Đảo nhiệt ở khu vực thành phố.

Mục tiêu khóa đào tạo: 

Học viên nắm được kiến thức căn bản về viễn thám, các bước xử lý ảnh vệ tinh căn bản, chiết xuất thông tin nhiệt độ từ ảnh vệ tinh và lập bản đồ đảo nhiệt đô thị nhằm thấy được mức độ ảnh hưởng của sự phát triển đô thị lên nhiệt đới bề mặt.

Hình thức học: Online

Giảng viên: 

Tiến sĩ Phạm Thị Mai Thy

  • Tốt nghiệp tại Nhật Bản, chuyên ngành Viễn thám, 
  • Thành viên của Nhóm Tăng cường năng lực (WGCapD) thuộc Hiệp hội các nước có vệ tinh (CEOS)
  • Nghiên cứu viên chính của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC)
  • Kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn sinh viên các trường ĐH tại TPHCM chuyên ngành viễn thám

Thạc sĩ Nguyễn Kim Thanh 

  • Tốt nghiệp thạc sĩ tại Pháp chuyên ngành Viễn thám – Môi trường (TELENVI)

Nội dung đào tạo:

  • Giới thiệu về viễn thám căn bản, viễn thám nhiệt
  • Chọn và download các dữ liệu vệ tinh miễn phí trong viễn thám nhiệt
  • Xử lý ảnh vệ tinh các bước căn bản
  • Tính toán nhiệt đồ từ ảnh vệ tinh MODIS và Landsat
  • Lập bản đồ đảo nhiệt bề mặt đô thị (SUHI)

Chứng chỉ được cấp bởi Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và Viện nghiên cứu Đào tạo quốc tế về Công nghệ Vũ trụ và Địa không gian (ISGA)

Đăng ký khóa học TẠI ĐÂY 

Viện ISGA liên tục khai giảng các khóa học mới mỗi tháng. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về các khóa học về viễn thám, hãy liên hệ Hotline 086 710 3669 để nhận được tư vấn chi tiết và nhanh chóng nhất!

Viện Nghiên cứu Đào tạo Quốc tế về Công nghệ Vũ trụ và Địa không gian (ISGA)