CartoSat-2A/2B

Đơn vị: ISRO
Độ phân giải: Trung bình

Thông tin CartoSat-2A/2B

Thông số kỹ thuật

Đang cập nhật...

Video & Gallery

Đang cập nhật...