RadarSat-2

Đơn vị: CSA
Độ phân giải: Trung bình

Thông tin RadarSat-2

Thông số kỹ thuật

Đang cập nhật...

Video & Gallery

Đang cập nhật...