Hướng dẫn các bước để thành lập bản đồ các tỉnh của Việt Nam (trừ quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa) trên phần mềm QGIS.

Các tính năng chính của phần mềm QGIS:

  • QGIS hỗ trợ nhiều dạng dữ liệu: các lớp bản đồ tạo bởi ArcView, MapInfo và GRASS, các bảng thông tin tạo bởi Postgre SQL (thông qua PostGIS). Hỗ trợ WMS, WFS…
  • Số hóa bản đồ và các công cụ kết nối với GPS.
  • Các tính năng biên tập bản đồ, tạo lưới kinh vĩ độ, chèn thang tỉ lệ, mũi tên chỉ hướng bắc…
  • Phân tích không gian nhờ PostGIS hoặc kết nối với GRASS.
  • Thay đổi các tính năng thông qua cơ chế plug-in.

Phần 1: Cách tải và hiển thị dữ liệu ranh giới các tỉnh của Việt Nam phần mềm QGIS

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.diva-gis.org/gdata

Bước 2: Trong hộp sổ Country, chọn Vietnam

Bước 3: Trong hộp sổ Subject, chọn Adminstrative areas. Bấm chọn OK 

Bước 4: Trang web chuyển sang trang để tải dữ liệu. Bấm chọn Download

Bước 5: File VNM_adm.zip được tải xuống từ trình duyệt lưu vào thư mục Download

Bước 6: Giải nén file VNM_adm.zip: chuột phải vào file, chọn Extract to “VNM_adm\”

Bước 7: File đã giải nén lưu ở folder VNM_adm

Bước 8: Dữ liệu gồm có:

  • VNM_adm0: ranh giới Việt Nam
  • VNM_adm1: ranh giới các tỉnh (trừ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa)
  • VNM_adm2: ranh giới các huyện
  • VNM_adm3: ranh giới xã

VNM_adm1 sẽ được sử dụng để thành lập bản đồ hành chính cấp tỉnh

Dữ liệu ranh giới cấp tỉnh sẽ được sử dụng trong chuỗi bài giảng này.

Bước 9: Mở QGIS: từ biểu tượng QGIS trên màn hình desktop, kích đúp để mở phần mềm

Bước 10: Giao diện QGIS

Bước 11: Mở file ranh giới các tỉnh

Trên thanh tác vụ, kích chuột vào Layer -> Add Layer -> Add Vector Layer…

Bước 12: Cửa sổ Data Source Manager| Vector xuất hiện. Ở mục Vector Dataset(s), bấm chọn vào ô … để lấy nguồn file dữ liệu

Bước 13: Cửa sổ Open OGR Supported Vector Dataset(s) xuất hiện. Chọn file VNM_adm1.shp. Sau đó bấm Open

Bước 14: Cửa sổ DataSource Manager | Vector xuất hiện với thông tin đường dẫn file VNM_adm1.shp. Bấm chọn Add để hiển thị dữ liệu lên QGIS.

Bước 15: Ranh giới các tỉnh của Việt Nam (ngoại trừ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) được hiển thị trong QGIS.

XEM THÊM:

Phần 2: Hướng dẫn thực hiện đổ màu riêng biệt cho các tỉnh và hiển thị tên tỉnh tương ứng